حذف قبض کاغذی مصرفی آب

بمنظور ارتقاء سلامت عمومی ،حذف قبض کاغذی،دریافت قبض پیامکی و جلوگیری از قطع درختان و عدم دریافت قبض کاغذی راه ارتباطی زیر به مشترکان عزیز معرفی و پیشنهاد می نماییم: شماره اشتراک... ادامه مطلب »