طرح ویژه واگذاری اشتراک فاضلاب به صورت اقساط بلند مدت

به اطلاع شهروندان محترم می رساند، آبفا منطقه آبادان در نظر دارد برای اشخاصی که تا کنون موفق به اخذ اشتراک فاضلاب خود نشده اند و تا پایان سال جاری (۱۳۹۸ )جهت اخذ این اشتراک اقدام نمایند، شرایط ویژه ای قائل گردیده و اشتراک فاضلاب را در اقساط ۹ ماهه به ایشان واگذار نماید.


همشهریان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت امور مشترکین آبفا به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، اداره آب و فاضلاب آبادان مراجعه نمایند.