طرح ویژه واگذاری انشعاب آب به صورت اقساط

به اطلاع شهروندان محترم می رساند، آبفا منطقه آبادان در نظر دارد اشخاصی را که تا پایان سال جاری به مجاز نمودن انشعابات غیر مجاز خود اقدام کرده از پرداخت جرایم معاف و همچنین اشتراک را به صورت اقساط به این دسته از متقاضیان واگذار نماید.


همشهریان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت امور مشترکین آبفا به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، اداره آب و فاضلاب آبادان مراجعه نمایند.