بهره برداری و نگهداری از شبکه های آب و فاضلاب بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست

ما اعتقاد داریم که سه ضلع مثلث یعنی مسئولین ، مردم و رسانه ها ظرفیت های زیادی را دارند تا در جهت تامین منافع عمومی و رفع کاستی ها در جامعه گام بردارند.

ما توانمند تر از گذشته برای رفع کاستی ها، در مدار صداقت و شفافیت حرکت خواهیم کرد. بهره برداری و نگهداری از شبکه های آب و فاضلاب بدون همکاری و عزم جدی مردمی امکان پذیر نخواهد بود.

متاسفانه ما شاهد آسیب به شبکه فاضلاب توسط برخی افراد در سطح شهر هستیم که باید فرهنگ نگهداری و حفاظت از شبکه ی فاضلاب و پرداخت به موقع قبوض آب در جامعه نهادینه شود.

عموم شهروندان باید همگام با امور آبفا منطقه آبادان در حفظ و نگهداری شبکه آب و فاضلاب نهایت دقت را به عمل آورند و آبفا آبادان را در این امر مهم یاری رسانده و از آسیب وارد کردن به این شبکه ها خودداری کنند. نتیجه این همکاری و همیاری چیزی نیست جز:
حفظ زیرساخت های شهری
افزایش رفاه و سلامت عمومی
و جلوگیری از صرف هزینه‌های مضاعف برای ترمیم شبکه های آب و فاضلاب!

دفتر معاونت بهره برداری آبفا منطقه آبادان