مأموریت

مأموریت

امور آبفا منطقه آبادان مأموریت دارد به عنوان تنها نهاد خدمت رسان به مردم آبادان، اروند کنار و چوئبده با هدف تأمین، تصفیه و بهره برداری از تأسیسات آب شرب بهداشتی، جمع آوری و دفع فاضلاب شهری و ارائه خدمات پس از فروش به متقاضیان و مشترکین فعالیت کند.

ما در صددیم تا با استفاده از توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی کاربردی،‌ منابع انسانی مجرب و تشکیلات فراگیر، خدمات آب و فاضلاب را مطابق استاندارهای ملی و بین المللی در اختیار مشترکین قرارداده و با اعمال مدیریت عرضه و تقاضا در جهت ارتقای کیفیت خدمات مربوطه با رعایت حقوق ذی نفعان، تأمین رضایت مشترکین، با حفظ موازین زیست محیطی، نگاه ویژه به خلیج همیشه فارس و رویکرد اقتصادی ایفای نقش نماییم.