تلاش برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در آبفا منطقه آبادان

بنا به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه آبادان، با نظر مدیریت و اعلام معاونت مشترکین آبفا آبادان، از روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸، مامورین قرائت کنتور و نیز واحد اجرائیات آبفا در راستای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و سلامت همشهریان محترم ، مراجعه حضوری به منازل مشترکین نخواهند داشت.


همشهریان آبادانی، هم اکنون می توانید برای اطلاع از آخرین قبض آب و دریافت صورتحساب از طریق پیامک، شماره اشتراک انشعاب خود را به شماره ۱۰۰۰۸۴۵۸ ارسال نمایید.

برای دریافت قبض آب بها هر دوره بر روی تلفن همراه خود، به ترتیب زیر اقدام نمایید:
شماره اشتراک ۸ رقمی خود را به سامانه ۱۰۰۰۸۴۵۸ به ترتیب زیر پیامک نمایید:
شماره اشتراک*۳*
(شماره اشتراک در انتها درج گردد)

توضیحات:
( ۵۱xxxxxx = شماره اشتراک )
شماره اشتراک تمام قبوض با عدد ۵۱ شروع و هشت رقم می باشد.