رسیدگی و رفع مشکل افت فشار آب آبادان

رسیدگی و رفع مشکل افت فشار آب آبادان

به منظور تقویت شبکه آبرسانی در منطقه امیرآباد روبروی منازل صدا سیما ؛ عملیات اجرایی شامل توسعه ی شبکه آبرسانی به طول ۳۰۰ متر خط ۱۱۰ پلی اتیلن توسط منطقه دو آبفا آبادان با نظارت معاونت بهره برداری وارد مدار شد.

از شهروندان عزیزخواستاریم با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف آب شرب؛ و به منظور جلوگیری از افت فشار شبکه توزیع آب شرب، از مصارف بی رویه و غیر ضروری جداً خودداری نمایید.