دستورالعمل دورکاری کارکنان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

با توجه به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی و تصمیات اتخاذ شده مبنی بر انجام فعالیت برخی کارکنان به صورت دورکاری، فایل مورد نیاز جهت برقراری ارتباط پیوست میباشد.

دانلود فایل

فایل راهنما

فایل های پیوستی