اصلاح خط فاضلاب در محدوده شهرداری مرکزی تا میدان انقلاب

نیروهای زحمتکش تعمیرات آبفا آبادان در تدوام  عملیات پروژه حفاری و لوله گذاری جهت کاهش مشکلات و اصلاح گرفتگی خطوط دفع فاضلاب در منطقه مرکزی آبادان ؛ امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۹ در محدوده شهرداری مرکزی تا میدان انقلاب با حضور و نظارت مستقیم معاونت بهره برداری به فعالیت پرداختند.