آغاز عملیات تبدیل خط فلزی ۵ اینج آبرسانی به پلی اتیلن در منطقه سیکلین

آغاز عملیات تبدیل خط فلزی ۵ اینج آبرسانی به پلی اتیلن در منطقه سیکلین

✅  حدود ۲۰ متر از خط مذکور به دلیل فرسوده بودن و پوسیدگی دچار مشکل شده بود. با تعویض و تبدیل این خط به پلی اتیلن، از بروز حوادث مجدد مشکلات و ورود گل و لای به آن جلوگیری می گردد.