تلاش بی وقفه ی واحد ایمنی آبفا منطقه آبادان

پس از آغاز به فعالیت کمیته سلامت آبفا آبادان به ریاست علیرضا خلیلی نیا ؛ دستورات عدیده ای با هدف ایمنی بخشی به کارکنان و نیز مراجعه کنندگان در دستور کار قرار گرفت.

تهیه لوازمات بهداشتی و ایمنی برای کارکنان یکی از مصوبات کمیته سلامت آبفا آبادان می باشد تا کارکنان کوشا و مسئولیت شناس اداره مرکزی و ادارات تابعه و شاعلین در تاسیسات با طیب خاطر بیشتری خدمات اداری خود را عرضه بدارند.

تصاویری از استفاده کارکنان از لوازمات بهداشتی و ایمنی را در زیر مشاهده می کنید.