حکم شرعی انشعابات غیرمجاز و نپرداختن بهای مصرفی آب

در پی استفتاء از مقام معظم رهبری درزمینه انشعاب های غیرمجاز و نپرداختن بهای مصرفی آب، حضرت آیت الله خامنه ای حکم شرعی موارد مطروحه را اعلام فرمودند.

در پی مشاهده انشعاب های غیرمجاز مکرر و به تبع آن ایجاد آلودگی در شبکه آب رسانی، همچنین نپرداختن بهای مصرفی آب توسط عده ای از مشترکان مبنی بر نداشتن استطاعت مالی ؛ موارد مطرح شده و پاسخ مقام معظم رهبری نیز از این قرار است:
۱- استفاده از آب شرب بدون کنتور و یا دست کاری کنتور به طوری که کمتر از اندازه واقعی مصرف محاسبه نماید، از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
پاسخ : حرام است.
۲- استفاده غیرمجاز انشعاب آب توسط برخی که علاوه بر ایجاد آلودگی در شبکه موجب کم آبی و نیز مشکلات عدیده می گردد ، این عمل از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
پاسخ : حرام است.
۳- عدم پرداخت بهای مصرفی آب توسط مشترکین به دلیل عدم استطاعت مالی آنها چه حکمی دارد ؟
پاسخ : میزان در اینگونه موارد قوانین و مقررات نظام است و باید طبق آن عمل شود.
۴-استفاده بی رویه مصرف آب با توجه به محدودیتهای تولید و توزیع آب شرب باعث کم آبی و در بعضی از فصول موجب بحران آب می گردد، این عمل از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
پاسخ : میزان قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی است و باید طبق آن عمل شود.