مجوزهای غیر کارشناسی که کار دست مردم میدهد

مجوزهای غیر کارشناسی که کار دست مردم میدهد

✍به تصویر با دقت نگاه کنید.


فاصله ی تلمبه خانه فاضلاب با دو آپارتمان چقدر است؟
بنظر شما چرا حریم تلمبه خانه برای نهادهایی که مجوز ساخت این دو آپارتمان را داده اند مهم نبوده؟یکی از عمده مشکلات شهر ما ؛ نگرفتن استعلام های لازم از نهادهای خدمات دهنده نظیر امور آب و فاضلاب است.
آپارتمان دوم در این تصویر(ایستگاه ۲ قدس- منازل واگذاری شرکتی) دقیقا بر روی تاسیسات زیر زمینی سیستم اگو منطقه بنا شده است!
بنظر شما اگر مشکلی نظیر گرفتگی فاضلاب در این منطقه رخ دهد ؛ چگونه می توان به تاسیسات (منهول مرکزی) که در زیر آپارتمان مدفون شده دست یافت؟