تعمیر خط ۲۵۰پلی اتیلن در منطقه جمشید آباد

تعمیر خط ۲۵۰پلی اتیلن در منطقه جمشید آباد بین ذوالفقار ۶ و ۸ ابتدای خیابان منتهی به علوانیه در روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹ صورت گرفت.


گفتنی است لوله های پلی اتیلن بر اثر فشار و تردد ماشین آلات سنگین یا بر اثر ماندگاری لوله زیر نور آفتاب در هنگام دپو لوله و یا بر اثر انقباض و انبساط لوله بر اثر گرما و سرما زمین در ساعات مختلف روز ترک طولی یا عرضی ویا ترک جوش لوله آسیب می بیند.
تعمیرات توسط گروه تعمیرات آب منطقه سه آبفا آبادان به انجام رسید.