چربی های اشباع شده در مسیرهای فاضلاب دردسرساز هستند

یکی از علل مهم گرفتگی فاضلاب در خطوط اصلی شهر؛ چربی اشباع شده رستوران ها و مجتمع های تجاری دارای فست فود و اغذیه فروشی های بزرگ می باشد که عدم استفاده از دستگاه چربی گیر در این مجتمع ها و رستوران ها باعث میشود تا چربی در خط؛ اشباع شده و باعث گرفتگی خطوط شود.

همجنین این موضوع در بعضی از نقاط باعث معضل سر ریز فاضلاب شده که رفع گرفتگی آنها با سختی انجام و در نهایت موجب نارضایتی شهروندان عزیز میگردد.

در تصاویر زیر ( مسیر فاضلاب پشت رستوران آبشار ) نمونه ای از این معضل است که مشاهده می فرمایید.